Integritetspolicy

Information om Extentors behandling av personuppgifter

I detta dokument beskrivs hur Extentor behandlar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddslag.

Personuppgiftsansvarig

Oakentech AB (org. nr 559029-2982) (Extentor) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Syfte med behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för du ska kunna ta del av alla tjänster vi erbjuder på Extentor och för att individualisera vissa av funktionerna, såsom att låta användare posta inlägg i forumet eller prenumerera på nyhetsbrevet. Vi för även besöksstatistik över besökarna på Extentor.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter:

  • Rätt att få veta vilka uppgifter vi behandlar om dig.
  • Rätt att få ofullständiga eller felaktiga uppgifter om dig själv rättade.
  • Rätt att få dina uppgifter raderade från våra system.
  • Rätt att sluta få marknadsföring från oss

Om du vill utnyttja något av dessa rättigheter ska du maila oss på gdpr@extentor.nu.

Typ av personuppgifter som behandlas om dig

  • Registrering på webbsidan: Namn, adress, postnummer, emailadress, ordernummer, köphistorik samt eventuell kommunikation med oss.
  • Kommunikation med oss: Namn och emailadress.
  • Nyhetsbrev: Emailadress.
  • Besöksstatistik: IP-nummer.

Syften till att behandla dina personuppgifter

Dina personuppgifter används när du skapar ett personligt konto på Extentor. Laglig grund för denna behandling: Intresseavvägning.

Dina personuppgifter används för att hantera förfrågningar från dig via e-post och sociala medier. Laglig grund för denna behandling: Intresseavvägning.

Dina personuppgifter kan användas för att skicka nyhetsbrev och erbjudanden till dig. Laglig grund för denna behandling: Samtycke.

Dina personuppuppgifter uppgifter används för att föra besöksstatistik över användarna som besöker Extentor. Laglig grund för denna behandling: Intresseavvägning.

Hur länge dina personuppgifter sparas

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

För ett registrerat kontot på Extentor som baseras på en intresseavvägning sparas dina personuppgifter i tre (3) efter din senaste inloggning. Dina meddelanden och inlägg raderas dock inte. Det endast dina personuppgifter som raderas.

För kontakt med supporten via email eller sociala medier som baseras på en intresseavvägning sparas dina personuppgifter i tolv (12) månader efter din senaste kontakt med oss.

För marknadsföring och nyhetsbrev som baseras på samtycke sparas uppgifterna till du själv begär att få dina uppgifter raderade.

För besöksstatistik som baseras på intresseavvägning sparas dina person uppgifter i två (2) år efter ditt senaste besök på Extentor.

Varifrån dina personuppgifter hämtas från

Dina personuppgifter samlas in direkt från dig när du handlar i registrerar dig på webbsidan, anmäler dig till nyhetsbrevet eller kontaktar oss via email eller sociala medier. Vissa uppgifter såsom ordernummer skapas automatiskt av vårt system. Din ip-adress hämtas automatiskt i kommunikationen mellan din webbläsare, vår server och våra leverantörers servrar.

Hantering av dina uppgifter med tredje part

Dina personuppgifter delas med tredje parts leverantörer som hanterar besöksstatistik för Extentor och tjänsteleverantörer för nyhetsbrevet. Mottagarna av dina personuppgifter är baserade i USA och i Australien.

Förutom ovan nämnda fall lämnas och säljs inte dina personuppgifter till tredje part eller andra företag.

Automatiserade beslut

Inga automatiserade beslut tas om dig.

Kontakt

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på gdpr@extentor.nu.
Denna text uppdaterades senast 2019-07-21.